умови зарахування до 1 класу

документи

  • Свідоцтво про народження;
  • Ідентифікаційний номер;
  • Медичні документи (Ф 086-1/о, Ф-63)
  • Заява батьків.
  • Фото дитини

зразок заяви

 

Директору комунального закладу

                                                                                                    «Гімназія зі структурним підрозділом

початкової школи №38

Маріупольської міської ради Донецької області»

                                                                                                     Назаровій О.В.

 

_____________________________________

 

_____________________________________,

                                                                                                            (прізвище, ім’я та по батькові заявника )

 

який (яка) проживає за адресою:

 

______________________________________

 

(адреса фактичного місця проживання)

 

Контактний телефон: ___________________

 

Адреса електронної поштової

 

скриньки: _____________________________

 

 

 

ЗАЯВА

 

про зарахування

 

Прошу зарахувати ______________________________________________________________________

 

(прізвище, ім’я та по батькові, дата народження)

 

_______________ року народження, до 1 класу з українською мовою навчання, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою ______________________________________________________

 

на денну форму здобуття освіти.

 

 

 

Повідомляю про:

 

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) (_____________________________________________________________________________________);

 

(назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

 

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити) ______________________________________________________________________________________;

 

(прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) брата/сестри)

 

про роботу одного з батьків дитини в закладі освіти _________________________________________;

 

(прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), посада працівника закладу освіти)

 

про навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні (потрібне підкреслити);

 

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так/ні (потрібне підкреслити);

 

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу: ___________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.

 

 

 

Додатки:

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

за переліком, визначеним пунктом 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року No 367)

 

 

 

 

 

______________                                                                                          ___________________

 

(дата)                                                                                                                                                   (підпис)