графік харчування в 2017-2018 н.р.

клас

час

1 клас (з попереднім накриттям)

8.35   – 8.55

2, 3 класи (з попереднім накриттям)

9.35 – 10.00

4 клас (з попереднім накриттям)

10.40 – 11.05

Діти пільгових категорій 5-9 класи (з попереднім накриттям)

10.45 – 11.05

ГПД (з попереднім накриттям)

13.00 – 13.30


наказ про організацію харчування в і семестрі 2017-2018 н.р.

 

Україна

Донецька область

МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ

МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 38

НАКАЗ

від _31.08.2017_ № 130

м. Маріуполь

                                                           

   Про організацію гарячого

   харчування учнів

   в І семестрі 2017-2018н.р.

  

            Відповідно до діючих законодавчих та нормативних документів: Закони України «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення» (1994р.), «Про дитяче харчування» (2006р.), «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (2014р.), Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63, Порядок організації харчування дітей в навчальних і оздоровчих закладах, затверджений спільним наказом МОЗУ, МОНУ від 01.06.2005 №242/329,Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказ МОНУ, МОЗУ від 15.08.2006 №620/563 «Про невідкладні заходи щодо організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», наказ Міністерства охорони здоров’я від 12.05.2010 №400 «Про затвердження державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», зареєстрований у Міністерстві юстиції 01.07.2010 №452/17747, на виконання рішення міської ради від 23.12.2016 №7/14-1082 «Про встановлення граничної норми вартості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців школи-інтернату №2, дитячого будинку змішаного типу «Центр опіки», дошкільних навчальних закладів в 2017 році», наказу директора департаменту освіти від 22.08.2017 № 792 «Про організацію гарячого харчування учнів загальноосвітніх закладів, школи-інтернату №2, дитячого будинку змішаного типу «Центр опіки» в І семестрі 2017-2018н.р.»,

 НАКАЗУЮ:

 1. Організувати в І семестрі 2017-2018 н.р. гаряче харчування учнів з 01.09.2017р.

2. Затвердити режим та графік харчування учнів (додаток 1).

3. Організувати з 01.09.2017 року безкоштовне харчування за рахунок міського бюджету учнів:

3.1.            Які навчаються в 1-4 класах, встановивши вартість харчування – 9,39 грн. в день.

3.2.            Учнів з числа дітей пільгових категорій:

3.2.1.      Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів 5-9 класів, встановивши вартість харчування – 13,18грн. в день: 6 учнів

 3.2.2.      Дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів, учнів 1-9 класів, встановивши вартість харчування – 10,35 грн. в день – 40 учнів.

 4. Суворо дотримуватися Порядку організації гарячого харчування в загальноосвітніх закладах, затвердженого наказом департаменту освіти від 04.01.2017р. № 15 (додаток 2).

5. Класним керівникам 1-9 класів:

5.1.            Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо організації харчування дітей різного віку та інформувати батьків та дітей, про заходи, які необхідно здійснювати для запобігання виникненню інфекційних захворювань.

5.2.            Організувати постійну інформаційно-просвітницьку роботу з підвищення рівня культури харчування школярів в рамках навчальної діяльності (в предметному змісті навчальних курсів) і позанавчальних заходів.

5.3.            Організувати систематичну роботу з батьками (бесіди, лекторії тощо про роль харчування у формуванні здоров’я людини), залучати батьків до роботи з дітьми з організації дозвілля та пропаганди здорового способу життя, правильного харчування в домашніх умовах, участі в роботі комісій з контролю за організацією харчування.

5.4.            Оформити до 1 вересня 2017 року тематичні стенди з формування культури здорового харчування.

6. Провести до 28 серпня 2017р. моніторинг забезпеченості харчоблоку необхідним торгівельно-технологічним та холодильним обладнанням, оцінки ефективності його роботи; розробити заходи щодо поновлення торгівельно-технологічного та холодильного обладнання, його своєчасного ремонту та профілактичного обслуговування.

7. Заборонити реалізацію через харчоблок кремових виробів, продуктів із вмістом штучних фарбників, консервантів, ароматизаторів, підсолоджувачив та продуктів, які не пройшли ветеринарного контролю, зокрема річкової та копченої риби, грибів, м¢яса та яєць водоплавної птиці тощо.

8. Взяти до уваги:

8.1.            Контроль за організацією харчування учнів у школі здійснюється бракеражною комісією, затвердженою наказом директора, до складу якої входять: представник адміністрації, вчитель біології (хімії), відповідальний за організацію харчування, медичний працівник, представники батьківської громадськості (батьківського комітету).

8.2.            Комісія з контролю за харчуванням:

- щодня перевіряє якість, обсяг і вихід приготованих страв, їх відповідність затвердженому меню, заповнює «Журнал бракеражу готової продукції»;

- щодня перевіряє дотримання санітарних норм і правил.

8.3.            Контроль за санітарним станом харчоблоку, кількісним складом раціону харчування, за якістю сировини, асортиментом використовуваних продуктів, правильністю відбору і умовами зберігання добових проб термінами проходження медогляду робітниками харчоблоку покладається на працівників їдальні.

9. Заступнику директора з НВР Прилепській О.В.:

9.1.            Здійснювати постійний контроль за дотриманням необхідних санітарного-гігієнічних норм і правил в їдальні.

9.2.            Надати інформацію про стан організації гарячого харчування учнів в І семестрі 2017-2018н.р.

Термін: до 15.09.2017

9.3.            Забезпечити контроль за організацією повноцінного якісного харчування  учнів, згідно із затвердженими нормами харчування.

Термін: постійно

9.4.            Взяти під особистий контроль здійснення гігієнічних вимог щодо утримань їдалень загальноосвітніх, навчальних закладів.

Термін: постійно

9.5.            Особливу увагу звернути на забезпечення учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій безкоштовним харчуванням; охоплення гарячим харчуванням за батьківські кошти учнів 5-9 класів.

Термін: постійно

9.6.            Скласти списки дітей, які потребують дієтичного харчування, та дітей пільгових категорій за особистими заявами батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі документів про статус дитини.

Термін: до 01.09.2017р.

9.7.            Взяти під особистий контроль організацію повноцінного гарячого харчування дітей в групі продовженого дня. Не допускати функціонування груп продовженого дня без 100% охоплення дітей гарячим обідом.

Термін: постійно.

9.8.            Розглянути на засіданні педагогічної ради питання організації гарячого харчування за участю медичних працівників, працівників шкільної їдальні, батьків.

Термін: протягом вересня.

9.9.            Проводити постійно аналіз ефективності використання бюджетних коштів на організацію безкоштовного гарячого харчування учнів.

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

  Директор                                                      О.В. Назарова


Порядок організації харчування учнів

Мета: визначити порядок та механізм організації харчування дітей у всіх типах загальноосвітніх навчальних закладів.

1.      Нормативно-правова база:

При організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах слід керуватися:

ü  Конституцією України;

ü  Законами України:

o   «Про освіту»,

o   «Про загальну середню освіту»,

o   «Про охорону дитинства»,

o   «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,

o   «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», 

o   «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

o   «Про захист населення від інфекційних хвороб»,

o   «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини».

ü  Постановами Кабінету Міністрів України:

        від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»;

        від 02.02.2011 №116 „Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість”,

ü  Спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

ü  Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання  загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63;

ü  рішеннями сесії  та виконкому міськради;

ü  наказами управління освіти міської ради;

ü  іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання харчування дітей.

2.      Необхідними складовими процесу організації харчування є:

v  відпрацювання режиму і графіка харчування дітей;

v  визначення постачальників продуктів харчування і продовольчої сировини;

v  приймання продуктів харчування і продовольчої сировини гарантованої якості;

v  складання меню-розкладу;

v  виготовлення страв;

v  проведення реалізації готових страв і буфетної продукції;

v  надання дітям  готових страв і буфетної продукції;

v  ведення обліку дітей, які отримують безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків; дітей , які потребують дієтичного харчування;

v  контроль за харчуванням;

v  інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі.

3.      Безкоштовне харчування учнів у навчальних закладах здійснювати тільки в робочі дні. В разі відсутності учнів під час навчання компенсація за харчування не проводиться.

4.      Харчування дітей, які не підлягають безкоштовному харчуванню у загальноосвітньому навчальному закладі, здійснюється за батьківські кошти готівкою.

5.      Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та продовольчої сировини, готової продукції покладається на постачальника  та керівника закладу, якщо працівники харчоблоку входять до штатного розпису закладу.

6.      Продукти харчування  та продовольча сировина повинні надходити до навчальних закладів разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати від повільності, висновки санітарно-епідеміологічного експертизи).

7.      В закладі повинні бути графіки постачання продукції.

8.      Наказом керівника закладу  призначаються: особа, відповідальна за організацію харчування дітей; комісія з контролю за харчування дітей (із залученням батьків).

9.      Облік дітей, охоплених безкоштовним харчуванням, та за кошти батьків, здійснюється класними керівниками, які вчасно повідомляють про наявність учнів особу, відповідальну за організацію харчування.

10.  Бракераж сирої продукції здійснюється завідувачем виробництва (шеф-кухарем).

11.  Бракераж готової продукції проводиться бракеражною комісією у складі: відповідальної особи від закладу за організацію харчування дітей, повара, медичної сестри.

12.  Складання щоденних меню-розкладів здійснюється завідувачем виробництвом харчоблоку, медичним працівником на підставі примірних двотижневих меню, підписується керівником закладу. Меню-розклад складається єдиним для всіх дітей закладу, але з різним виходом страв за віковими групами, наведеними в нормах харчування.

13.  Відповідно до ст.5 Закону України “Про охорону дитинства” учні 1 - 4 класів харчуються безкоштовно, за рахунок міського бюджету.

14.  Для дітей початкових класів в умовах продовженого дня проводиться гаряче харчування (обід), за батьківські кошти.

15.  Безкоштовне харчування надається учням 5-11 класів загальноосвітніх шкіл міста з числа багатодітних сімей та дітей – інвалідів; учням 1-11 класів з числа дітей-сиріт та з малозабезпечених сімей.

16.  Безкоштовне харчування даної категорії учнів надається відповідно до рішень педагогічної ради загальноосвітніх шкіл міста.

17.  Підставою для надання безкоштовного харчування учнів 5-11 класів з числа багатодітних сімей, дітей – інвалідів є:

§  заява батьків або особи що їх замінює;

§  довідка з місця мешкання про склад родини (3 та більше дітей до 18 років);

§  копія посвідчення про інвалідність дитини.

18.  Для оформлення безкоштовного харчування  для дітей-сиріт та дітей з малозабезпеченої родини батьки (опікуни)  повинні звернутись до керівника навчального закладу з заявою та надати документи, які підтверджують підставу для  надання безкоштовного харчування:

  • рішення райадміністрації або суду про призначення опікунства (для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування)
  • довідка про перебування сім’ї на обліку в УПСЗ, як малозабезпеченої

19.  В разі підтвердження статусу дитини (відповідні документи) керівник навчального закладу вносить питання надання безкоштовного харчування на педагогічну раду.

20.  Датою надання безкоштовного харчування є день, наступний за днем прийняття рішення педагогічної.

21.  При харчоблоці повинні бути списки учнів, які знаходяться на диспансерному обліку і потребують дієтичного харчування. В меню повинно бути передбачено дієтичне харчування для даної категорії дітей (на підставі поданих медичною сестрою документів).

22.  Обов’язково в закладах освіти вести щоденний облік харчування  дітей за бюджетні та батьківські кошти, згідно акту та журналу обліку харчування.

23.  В закладі обов’язково повинні бути:

-                          накази:

·         Про порядок організації харчування учнів у закладі освіти;

·         Про організацію безкоштовного харчування учнів 1-4 класів;

·         Про організацію безкоштовного харчування учнів пільгової категорії;

·         Про стан організації гарячого харчування учнів (2-3 рази на рік)

ü  рішення педагогічної ради про охоплення дітей гарячим харчуванням;

ü  аналіз стану  харчування учнів в закладі (двічі на рік);

ü  протоколи батьківських зборів, на яких розглядалися питання організації гарячого харчування;

акти комісії з контролю за харчуванням дітей.